อสังหาริมทรัพย์

แบบฟอร์มสำหรับตรวจความพร้อมภายในบ้าน

รายการที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในแบบฟอร์มลักษณะนี้
  • การแนบรูปภาพ (image) เป็นสิ่งสำคัญต่อการตรวจสอบ อาจนำมาใช้กรณีที่พบว่าบริเวณนี้มีปัญหาใดเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในหรือแนบผลการตรวจสอบ โดยการถ่ายภาพจากสถานที่จริง
  • ประเภทตัวเลือก (multi choice) เพื่อใช้สำหรับแยกว่าจุดดังกล่าวมีความผิดปกติใดๆหรือไม่ หรือใช้สำหรับแจ้งผล ผ่าน / ไม่ผ่าน ในแต่ละจุด
  • ประเภทกล่องข้อความ (long text) หรือช่องจดรายละเอียดเพิ่มเติม (note) สำหรับลงรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมโดยรวม
  • จัดทำเงื่อนไขการตอบ (question based on answer) เพื่อเป็นตัวเลือก เช่น หากพบสิ่งผิดปกติให้ถ่ายภาพจากสถานที่จริงด้วย
  • และอื่นๆ