สุขภาพและความงาม

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับบริการสปา

การนำแบบฟอร์มไปประยุกต์ใช้กับการจองเข้ารับบริการสปา

  • การใส่ข้อความ (Text) สำหรับระบุชื่อผู้เข้ารับบริการ, โรคประจำตัว เป็นต้น
  • การใช้คำตอบประเภทตัวเลือก (multiple choice หรือ drop-down list) เพื่อใช้ในการเลือกเมนูสปาที่ต้องการเข้ารับบริการ