ประเภทการรวบรวมข้อมูล

แบบฟอร์มการโหวตวันจัดกิจกรรมกีฬาสีของคณะวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการนำมาประยุกต์ใช้กับการโหวตวันสำหรับกิจกรรมต่างๆ หรือโหวตสถานที่ท่องเที่ยว
  • ประเภทคำตอบที่ใช้บ่อยมักจะเป็นปฏิทิน ใช้สำหรับเลือกวันที่โหวต
  • หากมีเรื่องสถาที่มาเกี่ยวข้องอาจนำตัวเลือก (drop-down list) มาใช้งานเพิ่มเติม เช่น นำมาเลือกจังหวัดที่น่าสนใจ เป็นต้น
  • และข้อมูลผู้โหวต อาจจะใช้หรือไม่ใช้ เนื่องจากสามารถตรวจสอบจากบัญชีผู้ใช้ได้เช่นกัน