ประเภทการรวบรวมข้อมูล

แบบสำรวจเพื่อประเมินร้านอาหาร

นำมาประยุกต์ใช้กับการประเมินต่างๆ เช่น แบบฟอร์มประเมินอาหารของร้านอาหาร
  • ในแบบฟอร์มประเภทนี้ควรจะมีการแนบรูปของอาหาร โดยนำประเภทการแนบรูป (image) มาใช้งาน
  • การให้คะแนน โดยนำประเภทระดับ (rating) มาใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกันกับรูปภาพอาหารที่ได้ถ่ายมา
  • ช่องสำหรับระบุข้อความแบบยาว (long text) เพื่อใช้สำหรับระบุคำแนะนำ คำติชม
  • และประเภทอื่นๆ