ระบบสนับสนุน (Support)

  • ติดต่อสอบถาม

คำถามที่พบบ่อย

ได้แน่นอน สามารถใช้ได้ทุกประเภทคำตอบไม่เฉพาะที่แสดงอยู่ในด้านบนนี้เท่านั้น จากในรายการเป็นเพียงตัวอย่างและคำแนะนำจากเราถึงประเภทคำตอบที่คิดว่าน่าจะมีในแบบฟอร์มนั้น

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเภทงาน ด้วยความยินดีอย่างมากหากมีการนำไปใช้งานกับงานประเภทอื่น ๆ

ในหนึ่งแบบฟอร์มไม่มีการจำกัดจำนวนของกลุ่มคำถาม จำนวนคำถาม และจำนวนคำตอบแต่อย่างใด สามารถใส่สูงถึงหลักร้อยข้อก็สามารถทำได้

เมื่อมีการนำเก็บข้อมูลด้วยแบบฟอร์มใด ข้อมูลจะสามารถบันทึกไม่จำกัดจำนวน ถึงแม้ว่าจะเก็บข้อมูลได้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ตาม

เมื่อมีการเก็บข้อมูลไว้ใน Collectica แล้ว ข้อมูลจะไม่มีการถูกแก้ไขหรือลบออกโดยระบบแน่นอน

ถึงแม้จะอยู่นอกตำแหน่งที่ระบุก็ยังสามารถเก็บข้อมูลได้ตามปกติ

สามารถทำได้โดยการตั้งเงื่อนไข (condition) ว่า หากตอบว่า “อื่น ๆ ” จากในข้อ 2.3 แล้วให้แสดงข้อ 2.4 ขึ้นมาให้ระบุ โดยการแสดงผลตั้งต้นของข้อ 2.4 จะยังไม่ปรากฏขึ้นมาให้ระบุ

ใช่ สามารถแนบรูปภาพได้ โดยสามารถเปิดกล้องถ่ายในขณะนั้น หรือแนบจากคลังภาพได้เช่นกัน จำนวนภาพที่แนบได้สูงสุดคือ ไม่จำกัดจำนวนต่อหนึ่งข้อคำตอบ

สามารถแนบไฟล์อื่น ๆ ได้นอกเหนือจากรูปภาพ อาทิ เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ เป็นต้น ไม่มีการจำกัดจำนวนไฟล์ที่แนบต่อหนึ่งข้อคำตอบ แต่จะจำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 25MB ต่อ 1 ไฟล์

ในปัจจุบันสามารถเปิดจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile) ที่รองรับระบบ Android และ iOS สูงกว่าหรือเท่ากับเวอร์ชั่น 11 หากเปิดจำพวกที่มีขนาดจอใหญ่กว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Tablet จะสะดวกต่อการพิมพ์ใด ๆ ลงในแบบฟอร์มมากขึ้น