COLLECTICA

Control Panel

" บริหารจัดการง่ายด้วย

Mobile Application

"

เก็บข้อมูลสะดวกสบายด้วย

Control Panel

" บริหารจัดการง่ายด้วย

Mobile Application

"

เก็บข้อมูลสะดวกสบายด้วย

previous arrow
next arrow
Slider

เริ่มต้นอย่างไร

จัดเตรียมแบบฟอร์ม

สร้างแบบฟอร์มสำหรับการสำรวจ ตรวจสอบ หรือเก็บข้อมูล ตามความต้องการ
คลิกดูตัวอย่างแบบฟอร์มประเภทต่างๆ

จัดเตรียมผู้เก็บข้อมูล

เตรียมบุคลากรในการเก็บข้อมูล โดยสามารถสร้างทีม และแบ่งหน้าที่สำหรับการเก็บข้อมูลแต่ละโครงการได้อย่างชัดเจน

จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล

สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Collectica สะดวกในการลงพื้นที่ทำงานจริง

พร้อม! สำหรับการเก็บข้อมูล

เพียงเท่านี้ ก็สามารถเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลได้ทันที พร้อมสำหรับการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อในขั้นตอนถัดไป

Collectica ยังสามารถ...

ทำเรื่องที่ยุ่งยาก ให้เป็นเรื่องง่าย

มีส่วนสำหรับจัดทำแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดาย และปรับเปลี่ยนในทันทีหลังจากมีการแก้ไขใด ๆ

รองรับการเข้าใช้งานได้ด้วย social และ local

สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยบัญชีของ Google หรือ Google Apps for Work และ Facebook นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมกับระบบพิสูจน์ตัวบุคคลขององค์กรในลักษณะ Directory Service อาทิ Active Directory (AD) หรือ Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

มีประเภทคำตอบจำนวน 10+

เรามีประเภทของคำตอบให้เลือกในปัจจุบันถึง 10 ประเภทหลัก และจะมีเพิ่มประเภทใหม่ ๆ เข้ามาในไม่ช้านี้

ไม่จำกัดจำนวนในการเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่จะจัดเก็บ ไม่มีการจำกัดจำนวน ในหนึ่งแบบฟอร์มสามารถเปิดและบันทึก และเปิดเพื่อบันทึกใหม่อีกกี่ครั้งก็ย่อมได้

เข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชัน

แบบฟอร์มที่พร้อมใช้งาน สามารถเปิด ระบุคำตอบ และบันทึกได้ทันที แม้ช่วงเวลารับประทานอาหารหรือก่อนเข้านอน เพียงแค่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ไม่ยุ่งยากกับตรรกะ และมีเงื่อนไขให้ใช้งาน

แบบฟอร์มประกอบด้วย ส่วน (part) คำถาม (question) และคำตอบ (answer) ยังมีการกำหนดเงื่อนไขการแสดงคำถาม ด้วยการอ้างอิงจากค่าคำตอบของตัวคำตอบก่อนหน้านี้ได้

รองรับหลากหลายภาษา

คุณสามารถใช้ภาษาใด ๆ ในการสร้างข้อคำถาม หรือระบุภาษาใด ๆ ลงในข้อที่ต้องการตอบของแบบฟอร์มได้เช่นกันขึ้นอยู่กับภาษาตามที่การตั้งค่าในอุปกรณ์ ส่วนแอพพลิเคชั่นปัจจุบันรองรับ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ไม่พลาดเรื่องสำคัญด้วยการแจ้งเตือน

เมื่อมีกิจกรรมใด ๆ อาทิ ได้มีการเข้าร่วมทีมใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเก็บข้อมูล และอื่น ๆ สำคัญ เราจะคอยแจ้งเตือนในทันทีที่มีการเคลื่อนไหว เพื่อให้คุณไม่พลาดสิ่งสำคัญ

เชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างแบบฟอร์ม

หากคุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันระหว่างแบบฟอร์ม หรือคือข้อมูลส่วนเดียวกัน คุณสามารถแชร์และนำเข้าในบางส่วนของแบบฟอร์มอื่น ๆ ได้ด้วย

อาทิ มีแบบฟอร์มเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และแบบฟอร์มบุคคล โดยในแบบฟอร์มบุคคลสามารถนำบางส่วนของแบบฟอร์มที่อยู่เข้ามาได้ โดยอ้างอิงด้วย identifer ที่มีในแบบฟอร์มที่อยู่ และยังสามารถนำมาสรุปได้ว่า ที่อยู่อาศัยนี้มีบุคคลใดอาศัยอยู่บ้าง

ตั้งค่าการแชร์แบบฟอร์มแบบสาธารณะ (public form)

คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มที่คุณสร้าง และตั้งเป็นแบบสาธารณะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของคุณเข้าใช้งานได้ทันที เพียงแค่คุณส่งลิงก์ (link) หรือส่งเป็นภาพ QR Code หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้นไปยังที่คุณต้องการ โดยสามารถเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ได้ทันทีอีกด้วย หรือหากข้อมูลที่ได้รับเพียงพอต่อคุณแล้วล่ะก็ สามารถตั้งค่าปิดการเข้าถึงแบบสาธารณะ เท่านี้ลิงก์ที่คุณส่งไปก่อนหน้านี้ก็จะถูกยกเลิกการเข้าถึงในทันที

ได้มาซึ่งข้อมูล

ไม่เพียงแค่การเก็บข้อมูลหลังจากคุณบันทึกเท่านั้น เราจะยังบันทึกสิ่งสำคัญให้คุณเพิ่มเติมอีกด้วย โดยเป็นข้อมูลที่จะร้องขอก่อนเข้าถึง และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเวลา

เชื่อมโยงรายการข้อมูลกันระหว่างแบบฟอร์ม (search record)

ไม่เพียงการเก็บข้อมูลแบบ 1 ต่อ 1 เท่านั้น เรายังมีแนวทางให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างแบบฟอร์มในระดับส่วน (part) ได้อีกด้วย อาทิ มีรายการข้อมูลของแบบฟอร์มที่อยู่อาศัย และมีแบบฟอร์มบุคคล คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่อยู่อาศัยผ่านแบบฟอร์มบุคคลและเลือกได้ทันที และเราจะยังเก็บความเชื่อมโยง (record identifer) ที่คุณได้เลือกไว้ให้อีกด้วย

ติดตามข้อมูลได้ในทันทีที่มีการบันทึก (realtime)

ทันทีที่มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ จากอุปกรณ์ใด สถานที่ใด หรือเวลาใดก็ตาม สามารถติดตามหรือส่งข้อมูลออกได้ในทันที

แผนที่และพิกัด

มีการจับตำแหน่งพิกัดของอุปกรณ์เมื่อมีการเก็บข้อมูล *อุปกรณ์ต้องมีการเปิด location service และเลือกยินยอมให้เข้าถึงตำแหน่งก่อน

แต่ละรายการข้อมูลที่มีการบันทึกจะมีสถานะกำกับ

สามารถปรับเปลี่ยนสถานะตามรายการคำตอบที่ได้มีการตอบมา

 • สถานะแรกเริ่มหลังจากมีการบันทึกในครั้งแรกจะเป็น "ร่าง" (draft) อาจถือว่าเป็นข้อมูลที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น ย้อนกลับมาทำภายหลังได้ทุกเมื่อ
 • หากตอบทุกคำถามเรียบร้อยแล้วสามารถเปลี่ยนเป็น "สมบูรณ์” (complete) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในสถานะนี้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
 • และนอกจากนี้ยังมีสถานะ "รับรอง" (approve) จากผู้ดูแลทีม/หัวหน้าทีมเพื่อรับรองว่าข้อมูลนี้ถูกต้องครบถ้วน​

บุคคลและเวลา

เมื่อมีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ผ่านแบบฟอร์ม จะมีการบันทึกข้อมูลผู้ที่บันทึก เวลาเปิดฟอร์ม และเวลาที่มีการบันทึกให้อย่างอัตโนมัติ

เกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ไม่ใช่เพียงแบบฟอร์ม แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นที่สัมพันธ์กับแบบฟอร์มด้วย สามารถสร้างใหม่ จัดการ และนำไปใช้ตามที่จะประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลได้ในทุกมิติ

พิกัดตำแหน่งที่ต้องการ (location)

เราทราบดีว่าหากนำไปประยุกต์ใช้กับแบบสำรวจ (survey) การตรวจสอบบ้าน/คอนโดหรืออื่น ๆ (inspection) ผู้เก็บข้อมูลต้องรับทราบถึงตำแหน่งที่จะไป โดยได้จัดเตรียมเพื่อนำทางไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องได้ด้วย Google Maps

คำถามแบ่งเป็นส่วน (part) ชัดเจน

ส่วน หรือ Part ของแบบฟอร์ม จะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดต่อจากแบบฟอร์ม โดยจะเป็นการจัดกลุ่มของคำถามมีลำดับเลข 1 หลักแสดงชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม เช่น 1. ส่วนข้อมูลทั่วไป 2. ส่วนข้อมูลที่อยู่อาศัย เป็นต้น และมีได้ไม่จำกัดจำนวน

คำถาม (question)

หากย่อยลงมาต่อจาก ส่วน หรือ part แล้วจะเป็นระดับของคำถาม จะมีเลข 2 ลำดับ เช่น 1.1 กรุณาระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ 1.2 กรุณาระบุข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร เป็นต้น และมีจำนวนคำถามได้ไม่จำกัดจำนวน

คำตอบ (answer)

คำตอบจะอยู่ภายใต้คำถาม (question) สามารถใช้ประเภทคำตอบใด ๆ ก็ได้ โดยสามารถสร้างคำตอบได้หลากหลายประเภทและไม่จำกัดจำนวนคำตอบภายในหนึ่งคำถาม เช่น

 • คำถาม "1.1 กรุณาระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ"
  • มีคำตอบแรก "กรุณาระบุชื่อ" เป็นประเภทระบุข้อความ
  • คำตอบที่สอง "กรุณาระบุเพศ" เป็นประเภทเลือกตอบเพียงข้อเดียว
  • และคำตอบอื่น ๆ

ชุดรายการตัวเลือกของคำตอบ (dataset)

คำตอบที่เป็นประเภทเกี่ยวกับตัวเลือก สามารถเลือกชุดข้อมูลที่มี ได้แก่ รายชื่อประเทศ รายชื่อจังหวัดในประเทศไทย *ชุดข้อมูลจะทยอยใส่เพิ่มมากขึ้น

การระบุเป้าหมายของแบบฟอร์ม

ในแต่ละแบบฟอร์มสามารถตั้งค่าเป้าหมายที่ต้องการและวันสิ้นสุดของแบบฟอร์ม เพื่ออย่างน้อยได้ช่วยให้วางแผนว่าควรจะใช้จำนวนคนเท่าไร ระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีกเท่าใดในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เลือกประเภทของคำถาม/คำตอบ

เลือกประเภทที่ต้องการเพื่อสร้างเป็นแบบฟอร์มตามที่ต้องการนำไปใช้เก็บข้อมูล สามารถเลือกได้ทุกประเภทไม่เจาะจงว่าต้องใช้แบบจำกัด

การจัดทำเงื่อนไข (condition)

นอกจากมี Part, Question และ Answer แล้ว ยังสามารถเชื่อมโยงคำตอบไปยังคำถามถัดไปได้อีกด้วย เช่น มีคำตอบเลือกเป็น "อื่น ๆ" แล้วให้คำถาม "1.3 กรุณาระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง" แสดงขึ้นมาให้ระบุ แต่หากคำตอบไม่ใช่ "อื่น ๆ" คำถาม 1.3 จะยังถูกซ่อนไว้

การตรวจสอบความครบถ้วนของการตอบ

เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะเป็นสมบูรณ์ (complete) แอพพลิเคชั่นจะมีการตรวจสอบจำนวนคำตอบให้อัตโนมัติว่าครบถ้วนหรือไม่ พร้อมแจ้งเป็นรายข้อที่ยังทำไม่ครบถ้วนอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลคำตอบที่ได้นั้นครบถ้วนสมบูรณ์

ในการทำแบบฟอร์มขึ้นมาสักหนึ่งแบบฟอร์ม ประกอบไปด้วยหลาย ๆ ประเภทคำตอบ ดังนั้นเราจึงสร้างประเภทไว้ให้ใช้มากมายในปัจจุบัน และจะยังมีเพิ่มเติมอีกในเร็ว ๆ นี้

ประเภทแบบระบุข้อความ (text)

เป็นประเภทที่ใช้สำหรับระบุเป็นข้อความ (text) แต่ไม่ยาวจนถึงลักษณะบทความ มีความสูงของกล่องที่สำหรับระบุเพียง 1 บรรทัด และจำนวนตัวอักษรควรอยู่ในช่วงไม่เกิน 100 ตัวอักษร เช่น นำไปใช้สำหรับระบุชื่อบุคคล หรือคำตอบที่ไม่ยาวนัก

ประเภทแบบระบุข้อความแบบยาว (long text)

เป็นประเภทที่เหมาะสำหรับการระบุข้อความที่มีตัวอักษรจำนวนมาก ความสูงของกล่องระบุในประเภทนี้จะมีหลายบรรทัด รองรับการขึ้นบรรทัดใหม่ในกล่องข้อความ

ประเภทแบบตัวเลือกแต่เลือกได้เพียงคำตอบเดียว (multiple choice)

เป็นประเภทที่ใช้สำหรับคำตอบเราต้องการให้ตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เหมาะสำหรับตัวเลือกมีจำนวนประมาณไม่เกิน 6 รายการ เนื่องจากใช้พื้นที่สำหรับแสดงผลมากตามตัวเลือกที่มี เช่น รับประทานอาหารหรือยัง (ทานแล้ว ยังไม่ทาน) ช่วงอายุ (น้อยกว่า 15, 16-25, 26-40, 41-60 และ 60 ขึ้นไป) เป็นต้น

ประเภทแบบตัวเลือกและเลือกตอบได้หลายคำตอบ (multiple answer)

เป็นประเภทคำตอบที่มีคำตอบแบบคงที่ และสามารถเลือกได้หลายรายการ เช่น นำไปใช้คู่กับการเลือกมื้ออาหารที่ทานในแต่ละวัน (เช้า กลางวัน เย็น หัวค่ำ ก่อนนอน และอื่น ๆ) ตรวจร่างกายในส่วนใดบ้าง (สมอง หัว ปอด และอื่น ๆ) เป็นต้น

ประเภทแบบตัวเลือกและเลือกได้เพียงคำตอบเดียว แบบรายการเลือก (drop-down list)

เป็นประเภทที่คล้ายกันกับ single answer แต่ประเภทนี้จะเหมาะสำหรับตัวเลือกที่มีจำนวนมาก เนื่องจากใช้พื้นที่สำหรับแสดงผลเพียงแค่แถวเดียว มักนำไปใช้กับ รายชื่อจังหวัด รายชื่อประเทศ เป็นต้น

ประเภทระดับ/อันดับ (rating)

เป็นประเภทที่ใช้สำหรับระบุเป็นระดับหรืออันดับ ประเภทนี้จะเป็นลักษณะตัวเลขให้เลือก ตั้งค่า 3 ส่วน คือ ค่าเริ่มต้น (min) ค่าสิ้นสุด (max) และค่าระยะห่างของแต่ละตัวเลข (step) เช่น ต้องการเลือกระดับความพึงพอใจ 1 ถึง 5 จะได้เป็น ค่าเริ่มต้น 1 ค่าสิ้นสุด 5 และค่าระยะห่าง 1 เหมาะสำหรับในการนำไปใช้ลักษณะ ระดับความพึงพอใจ (1 2 3 4 5) เป็นต้น

ประเภทแนบรูปภาพ (image)

เป็นประเภทที่ใช้สำหรับการแนบรูปภาพได้ทั้งจากในอุปกรณ์ หรือเปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพใหม่ได้ในขณะนั้น

ประเภทการแนบไฟล์ (file)

เป็นประเภทที่ใช้สำหรับเลือกไฟล์ใด ๆ แม้ไม่ใช่รูปภาพก็ตาม มักนำไปใช้สำหรับ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารยืนยันใด ๆ เป็นต้น *ขนาดต่อไฟล์จะต้องไม่เกิน 25MB

ประเภทระบุเป็นวันที่ (date)

เป็นประเภทที่ใช้สำหรับระบุเป็นวันที่ เมื่อใช้ประเภทนี้แล้วเวลาเลือกจะแสดงข้อมูลเป็นชุดให้เลือก คือ วัน/เดือน/ปี

ประเภทการวาด (drawing)

เป็นประเภทที่จะแสดงเป็นกล่องให้คุณสามารถขีดเขียนใด ๆ ลงในคำตอบประเภทนี้ในแบบฟอร์ม สามารถนำมาใช้เกี่ยวกับการลงลายเซ็น (signature) ได้อีกด้วย

ประเภทอื่น ๆ

Collectica จะไม่หยุดนิ่งในการสร้างคำถาม/คำตอบประเภทอื่น ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์คุณสำหรับนำไปใช้ในการเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม/ทีม

และงานที่ต้องดำเนินการ

รวมผู้ใช้เป็นกลุ่มและจัดตั้งเป็นทีมได้ จะทำให้การเก็บข้อมูลเห็นขอบเขตชัดเจน แม้ว่าจะมีเพียงแค่แบบฟอร์มเดียวก็ตาม

องค์ประกอบของทีม

แต่ละทีมนั้นจะมีตำแหน่งในทีม 2 ส่วน คือ 1. ผู้คุมทีมหรือผู้ดูแลทีม 2. ลูกทีมหรือสมาชิกในทีม

ผู้คุมทีมหรือผู้ดูแลทีม

จะต้องมีอย่างน้อย 1 คน และสามารถมีได้มากกว่า 1 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ลูกทีมหรือสมาชิกในทีมเก็บข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึงจะเห็นข้อมูลที่เก็บมาจากลูกทีมหรือสมาชิกในทีมของตนเองอีกด้วย สามารถเปลี่ยนสถานะรายการข้อมูลได้ทั้ง ร่าง สมบูรณ์ และรับรองได้

ลูกทีมหรือสมาชิกในทีม

ควรจะมีอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่เก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และข้อมูลที่เก็บมานั้นจะเป็นเพียงเฉพาะของตนเอง สามารถเปลี่ยนสถานะรายการข้อมูลได้เฉพาะ ร่าง และสมบูรณ์เท่านั้น

มอบหมายงานเป็นช่วงเวลาและรับทราบว่าต้องทำอะไร

นอกจากการแบ่งทีมเก็บข้อมูลได้แล้ว ยังสามารถจัดสร้างเป็นงาน (task) เพื่อให้ผู้เก็บข้อมูลรับทราบว่าในปัจจุบันต้องดำเนินการเก็บข้อมูลใดบ้าง โดยองค์ประกอบของงานจะประกอบด้วย แบบฟอร์มที่ต้องการ ทีมที่ดูแล และช่วงเวลาที่ต้องการให้เก็บข้อมูล เมื่อมีการสร้างงานใด ๆ ขึ้นมาใหม่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะรับทราบผ่านข้อความแจ้งเตือนได้ทันที ถึงแม้จะไม่ได้เปิดแอพพคิเคชั่นก็ตาม

การนำข้อมูลไปวิเคราะห์และแสดงผลด้วย

แผนภาพ

นอกจากเก็บข้อมูลมาได้แล้ว ยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย

สามารถนำข้อมูลออก (export) และเข้าใช้งานกับเครื่องมือที่ใช้อยู่ได้

เมื่อได้ข้อมูลสักระยะหนึ่ง สามารถนำออกได้ทุกเวลา (บังคับต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลก่อน) ข้อมูลที่ได้ออกมาจะอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ในเครื่องมือที่ใช้อยู่ เช่น

 • นำข้อมูลเข้าไปยัง Excel หรือ Spreadsheets
 • นำเข้าไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Intelligence: BI)

ลงทะเบียนใช้งาน Collectica วันนี้

เริ่มทดลองใช้ฟรี 30 วัน มีตัวอย่างแบบฟอร์มให้หรือสร้างแบบฟอร์มด้วยตนเอง พร้อมทดลองเก็บข้อมูลได้ทันที ไม่บังคับระบุข้อมูลบัตรเครดิต

CONTACT US

เบอร์โทรศัพท์ 

+668 9291 5831

+668 6548 7924

E-mail : contact@collectica.io

ADDRESS

503/32 K.S.L.Tower, 18th Floor, Sri Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400

MOBILE APPS

  Privacy Policy  •  Contact